දිගහැරුම්

Wednesday, March 4, 2015

අපට පෙනෙන ආදරය සහ අපට නොපෙනෙන ආදරය

මගේ මුල්ම පොස්ටුව මම ආදරය වෙනුවෙන් වැය කරන්න ඕන කියල හිතුවා."ආදරය කියන්නේ මොකක්ද?" කියල ඇහුවම ගොඩක් අය දෙන පිළිතුර "ආදරේ ගොඩක් සුන්දර දෙයක්" කියන එක. ඇත්තටම ආදරේ ඔය කියන තරම් සුන්දරද?
එහෙනම් ඇයි මේ තරම් ප්‍රශ්න ගොඩක්,නරක සිදුවීම් සිදුවීම් ගොඩක් අපිට දවසකදී අහන්න සිද්ද වෙන්නේ?
මොකක්ද මේකට හේතුව?

මේ වීඩියෝව හොඳින් නරඹන්න
ගොඩක් දේවල් තේරුම් යන්න ඇති.ආදරයේ නොපෙනෙන පැත්ත තේරුම් ගන්න.

ඇත්තටම,ආදරය ගොඩක් සුන්දරයි...